úterý, 17.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Týnišťko

Další informace

  • Vyvěšeno: úterý, 17.12.2019
  • Svěšeno: pátek, 31.01.2020