Zastupitelstvo

Složení: pro volební období 2022-2026

Stanislav Kopecký starosta obce tel. 778 737 571 , e-mail: starosta(zav)tynistko.cz
Jiří Hájek místostarosta obce
Luděk Černý zastupitel,předseda finančního výboru
Markéta Mikešová zastupitel,předseda kontrolního výboru
Tomáš Děkanovský zastupitel,člen kontrolního výboru
Jan Richter zastupitel,člen finančního výboru
Lumír Jirout zastupitel,člen finančního výboru

Náplň činnosti:

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy obce.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce a obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti.
Volí z řad svých členů starostu, zástupce starosty.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Zastupitelstvo obce pro volební období 2022 - 2026 má 7 členů a schází na poradní schůze každé pondělí v úřední hodiny. Veřejná zasedání obecního zastupitelstva jsou dopředu oznámena na úřední desce a na elektronické úřední desce www.tynistko.cz . Veřejného zasedání se může účastnit občan obce Týnišťka starší osmnácti let.

Adresa:

Veřejná zasedání se konají v zasedací místnosti obecního úřadu.

Týnišťko 78

 

Účetní obce:

Ludmila Richterová          tel.  778 737 572 , e-mail: ucetni(zav)tynistko.cz