Zastupitelstvo

Složení: pro volební období 2018-2022

Stanislav Kopecký starosta obce tel. 778 737 571 , e-mail: starosta(zav)tynistko.cz
Jiří Hájek místostarosta obce
Luděk Černý zastupitel,předseda finančního výboru
Markéta Mikešová zastupitel,předseda kontrolního výboru
Barbora Černá zastupitel,člen kontrolního výboru
Jan Richter zastupitel,člen finančního výboru
   

Náplň činnosti:

Zastupitelstvo je nejvyšším orgánem samosprávy obce.
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno kromě jiného schvalovat program rozvoje obce, rozpočet obce a obecně závazné vyhlášky ve věcech samostatné působnosti.
Volí z řad svých členů starostu, zástupce starosty.
Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, jednání se řídí jednacím řádem.

Zastupitelstvo obce pro volební období 2018 - 2022 má 7 členů a schází na poradní schůze každé pondělí v úřední hodiny. Veřejná zasedání obecního zastupitelstva jsou dopředu oznámema na uřední desce a na elektronické úřední desce www.tynistko.cz . Veřejného zasedání se může účastnit občan obce Týnišťka starší osmnácti let.

Adresa:

Veřejná zasedání se konají v zasedací místnosti obecního úřadu.

Týnišťko 78

 

Účetní obce:

Ludmila Richterová          tel.  778 737 572 , e-mail: ucetni(zav)tynistko.cz