neděle, 21.08.2022

Aktualizovaný rozsah záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Loučná IDVT 10100037 v úseku ř.km 0,0 – 33,106 v k.ú.

Další informace

  • Vyvěšeno: neděle, 21.08.2022
  • Svěšeno: úterý, 06.09.2022