úterý, 17.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Úhrada poplatku za rok 2021:

 

Poplatek je 31.12.2020 zrušen. Byl zvýšen koeficient z daně z nemovitosti viz. vyhláška 1/2020.

 

 

Úhrada poplatku za ROK 2020:

Občané s trvalým pobytem v obci Týnišťko  do 31.3.2020    z důvodu krizového stavu se posouvá do 30.6.2020 pro všechny poplatníky.

"chalupáři" do 30.6.2020 (kteří nemají trvalý pobyt v obci a vlastní nemovitost)

při úhradě poplatku přes účet použijte jako variabilní kód číslo popisné nemovitosti.

Jelikož se poplatek skládá ze dvou částí, výsledná cena je 400 Kč za nemovitost a rok, v případě, že v nemovitosti není nikdo přihlášen

k trvalému pobytu.

Sazba  400 Kč za osobu a rok, žijící v obci (nemusí být přihlášena k trvalému pobytu, ale v obci trvale žije).

Použijte účet 11025561/0100 vedený u KB Vysoké Mýto.

Poplatek lze uhradit v úřední hodiny, to je každé pondělí od 18:00 do 20:00 na obecním úřad

Další informace

  • Vyvěšeno: středa, 16.09.2020
  • Svěšeno: pátek, 02.10.2020