Starosta obce Týnišťko

 

oznamuje

 

všem občanům, že v pondělí dne 10. srpna 2020 od 19:15 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce

http://www.mdcr.cz

Aktuální zákony: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/