úterý, 10.11.2020

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 2/2020 , kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2019

Další informace

  • Vyvěšeno: úterý, 10.11.2020