úterý, 17.12.2019

Obecně závazná vyhláška obce Týnišťko č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Další informace

  • Vyvěšeno: úterý, 17.12.2019