středa, 26.07.2023

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Pardubického kraje

Další informace

  • Vyvěšeno: středa, 26.07.2023
  • Svěšeno: pondělí, 02.10.2023