neděle, 28.08.2022

Oznámení voličům o době a místu konání voleb do zastupitelstva obce Týnišťko

Obecní úřad Týnišťko

Týnišťko 78, Vysoké Mýto, 566 01

Oznámení voličům o době a místu konání voleb

do zastupitelstva obce Týnišťko

ve dnech 23. a 24. září 2022

 

 

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

 

i n f o r m u j i v o l i č e ,

 

že volby do zastupitelstva obce Týnišťko se uskuteční

 

v pátek 23. září 2022 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

 

 

Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: zasedací místnost obecního úřadu, Týnišťko 78

s bezbariérovým přístupem pro voliče s pobytem na území obce Týnišťko

 

 

 

Voličům - občanům České republiky bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.

 

Voličům - občanům jiného členského státu Evropské unie bude umožněno hlasování po prokázání jejich totožnosti a státního občanství jiného členského státu Evropské unie, a to průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu na území České republiky anebo osvědčením o registraci (nový doklad osvědčující přechodný pobyt na území České republiky).

 

Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácností nejpozději v úterý 20. září 2022, ve dnech voleb voliči mohou tyto na vyžádání obdržet přímo ve volební místnosti.

 

 

 

 

V Týnišťku dne 28.8.2022            Stanislav Kopecký v.r.

Další informace

  • Vyvěšeno: neděle, 28.08.2022
  • Svěšeno: neděle, 25.09.2022