neděle, 04.09.2022

Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Týnišťko

 

oznamuje

 

všem občanům, že v pondělí dne 12. září 2022

od 19:15 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

PROGRAM

  1. Zahájení.

  2. Jmenování zapisovatele zasedání a ověřovatelů zápisu.

  3. Schválení programu veřejného zasedání.

  4. Kontrola usnesení z minulého zasedání.

  5. Záměr schválit rozpočtovou změnu.

  6. Záměr schválit dodatek pachtovní smlouvy s Moras Moravany a.s.

  7. Diskuze.

  8. Závěr

 

V Týnišťku dne 4.9.2022

Vyvěšeno:4.9.2022

Svěšeno: 12.9.2022

Další informace

  • Vyvěšeno: neděle, 04.09.2022
  • Svěšeno: pondělí, 12.09.2022