úterý, 22.02.2022

Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

S ohledem na výše uvedené zasíláme přílohou aktualizovanou k 1. 1. 2023 ke zveřejnění na úřední desce převzaté údaje o nemovitých věcech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, které se nacházejí na území Vaší obce. Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem, zveřejněný na webových stránkách „Úřadu“ spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/, v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude pravidelně pololetně aktualizován.