neděle, 18.07.2021

Zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Týnišťko

 

oznamuje

 

všem občanům, že v pondělí dne 26. července 2021

od 19:15 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

 

 

PROGRAM

Zahájení.

Jmenování zapisovatele zasedání a ověřovatelů zápisu.

Schválení programu veřejného zasedání.

Kontrola usnesení z minulého zasedání.

Záměr schválit smlouvu o poskytnutí dotace „Odvedení a likvidace odpadních vod v obci Týnišťko“.

Diskuze.

Závěr

 

V Týnišťku dne 18.7.2021

Vyvěšeno:18.7.2021

Svěšeno: 26.7.2021

 

Zároveň vyvěšeno na  úřední desce.

Další informace

  • Vyvěšeno: neděle, 18.07.2021
  • Svěšeno: pondělí, 26.07.2021