Obec Týnišťko
Dnes je pátek 21.2.2020. Svátek slaví Lenka, zítra Petr.
Poslední aktualizace: 19.2.2020
Provozní řád hřiště s umělým povrchem

 

Provozní řád hřiště

Provozní řád hřiště Obce Týnišťko

 

Úvodní ustanovení


Vstup na hřiště

1. Provozní doba a denní rozvrh jsou zveřejněny na tabuli u vchodu do areálu.
2. Dětem mladším 6 let je vstup do areálu povolen jen v doprovodu dospělé osoby.
3. Uživatelé areálu jsou povinni řídit se ustanoveními provozního řádu a pokyny provozovatele, dodržovat pravidla slušného chování a dbát na pořádek a bezpečnost.
4. Z užívání areálu jsou vyloučeny osoby, které nerespektují pokyny provozovatele, ohrožují zdraví, bezpečnost, pořádek a osoby podnapilé. Rovněž osoby, které ničí zařízení areálu a používají nesprávnou obuv.
5. Pobyt v areálu je na vlastní nebezpečí uživatele. Provozovatel nezodpovídá za případné úrazy či jiné ohrožení zdraví uživatele.

6. V celém areálu hřiště je zakázáno:

- zdržovat se mimo vymezenou provozní dobu
- kouřit, používat žvýkačky
- konzumovat alkoholické nápoje
- manipulovat s otevřeným ohněm
- vodit psy a jiná zvířata
- jezdit na kole
- poškozovat zařízení areálu a zeleň
- znečisťovat areál a ostatní plochy
- narušovat veřejný pořádek nadměrným hlukem nebo jiným způsobem
- přinášet do areálu střelné zbraně, výbušniny, jedovaté látky, chemikálie či jiné předměty ohrožující zdraví a bezpečnost a jakýmkoli způsobem s nimi manipulovat
- lézt po konstrukcích, sítíchProvozní pokyny pro uživatele

1. Uživatelé jsou povinni šetřit zařízení areálu a dbát, aby nedošlo k jeho poškozování. Na umělém povrchu je zakázáno používat kopačky s klasickými špunty a kopačky gumotextilové.
2. Každé poškození areálu a jeho zařízení je nutno neprodleně nahlásit správci hřiště. Uživatel musí provozovateli uhradit vzniklou škodu v plné výši.
3. Provozovatel neručí za případnou ztrátu předmětů uživatele v areálu.
4. Nalezené předměty se odevzdají na OÚ.
5. Po povrchu je zakázáno smýkat těžké předměty, přenášet branky na kopanou, atd.


Závěrečná ustanovení

1. Provozovatel si vyhrazuje právo uzavřít areál při nepříznivých povětrnostních podmínkách, případně z jiných závažných důvodů. Uzavření areálu bude oznámeno na tabuli u vchodu do areálu.
2. Provozní řád je závazný pro všechny uživatele areálu s platností od 18. 7. 2010

Důležitá telefonní čísla:


Obecní úřad Týnišťko 466 676 398

Zástupce provozovatele:
(správce hřiště) starosta obce Stanislav Kopecký 736 459 666

Policie ČR: 158

Zdravotnická záchranná služba: 155

Hasiči: 150


V Týnišťku dne 17. 7. 2010 Stanislav Kopecký
starosta obce Týnišťko

 

 

 

 

 

 

 Pokyny pro uživatele hřiště s umělým povrchem Týnišťko

Objednávky u starosty obce pan Stanislava Kopeckého na tel. čísle

od 18:00 do 19:00 736 459 666 nebo email Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Cena za pronájem hřiště:

Obyvatelé Týnišťka  - Z D A R M A

 

ostatní

Hřiště s umělým povrchem nohejbal, volejbal, tenis 50,- Kč/1hodina

Jednorázové akce většího rozsahu a několikadenní akce - cena dohodou.

Uvedené prostory bude možné využívat denně dle příslušného týdenního rozpisu u vchodu na hřiště.V Týnišťku dne 21. 7. 2010

 

 

 

Stanislav Kopecký
starosta obce Týnišťko 

  

© 2010 Obec Týnišťko, webdesign by Vulgar