Obec Týnišťko
Dnes je pondělí 24.9.2018. Svátek slaví Jaromír, zítra Zlata.
Poslední aktualizace: 17.9.2018
Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21.

Obecní úřad Týnišťko, Týnišťko 78, 566 01

Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. října 2017

v obci Týnišťko

 

 

V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

i n f o r m u j i v o l i č e ,

že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

v pátek 20. října 2017 v době od 14:00 do 22:00 hodin

a v sobotu 21. října 2017 v době od 8:00 do 14:00 hodin.

Místem konání voleb

  • ve volebním okrsku č. 1

je volební místnost se sídlem: zasedací místnost obecního úřadu,Týnišťko 78,

pro voliče s trvalým pobytem na území tohoto volebního okrsku, jehož území je vymezeno: Obec Týnišťko

Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem. Neprokáže-li volič uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky budou voliči dodány do domácnosti (na adresu jeho trvalého pobytu) nejpozději do úterý 17. října 2017, v den voleb může volič tyto obdržet i ve volební místnosti.

Je-li volič z důvodu nepřítomnosti v místě svého trvalého pobytu vybaven voličským průkazem, může na tento hlasovat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území České republiky, popř. v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu.

 

V Týnišťku dne 1.10.2017

Stanislav Kopecký v.r.

starosta obce Týnišťko

 

© 2010 Obec Týnišťko, webdesign by Vulgar