Obec Týnišťko
Dnes je středa 23.5.2018. Svátek slaví Vladimír, zítra Jana.
Poslední aktualizace: 22.5.2018
Upozornění svozové firmy odpadu.

 

V souvislosti s nařízením EK č. 2016/460 musí být s odpadním stavebním EPS (expandovaný a extrudovaný polystyren), tj. pěnový polystyren s nadlimitním obsahem nad 1000 mg/kg látky HBCDD (hexabromcyklododekan) od 30.9.2016 nakládáno jako s nebezpečným odpadem a tudíž musí být spálen (spalovna komunálních odpadů, spalovna nebezpečných odpadů) nebo uložen na skládku nebezpečných odpadů. STAVEBNÍ EPS, který překročí 1000 mg/kg musí být N-odpadem, katalogového čísla 17 02 04* či 17 09 03*

Vzhledem k tomuto novému nařízení je nutné skladovat a předávat odděleně STAVEBNÍ POLYSTYREN, protože se nyní klasifikuje již jako nebezpečný odpad a bude odvážen na skládku NO. Nyní již nesmí být přijímán ve směsi se stavebními, demoličními ani velkoobjemnými odpady. Musí být vždy původcem vytříděn a skladován odděleně.

POZOR!!! Neplést si stavební a obalový polystyrén. Obalový se i nadále ukládá do žlutých popelnic. Pokud ale bude ve žlutých nalezen stavební nádoba nebude odvezena !!!

Zveřejněno: 28.12.2016

 

© 2010 Obec Týnišťko, webdesign by Vulgar