čtvrtek, 23.07.2020

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva

Starosta obce Týnišťko

 

oznamuje

 

všem občanům, že v pondělí dne 10. srpna 2020 od 19:15 hodin se bude v zasedací místnosti obecního úřadu konat veřejné zasedání obecního zastupitelstva.

PROGRAM

1. Zahájení.

2.Jmenování zapisovatele zasedání a ověřovatelů zápisu.

3.Schválení programu veřejného zasedání.

4.Kontrola usnesení z minulého zasedání.

5. Záměr schválit smlouvu o poskytnutí dotace s Pardubickým krajem , na rozšíření dětského hřiště.

6. Záměr schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti (záměr vyvěšen)

7. Diskuse

8. Závěr

 

Vyvěšeno také na úřední desce.

Další informace

  • Vyvěšeno: čtvrtek, 23.07.2020
  • Svěšeno: pondělí, 10.08.2020