středa, 18.03.2020

Aktuální zákony a usnesení vlády

K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce

http://www.mdcr.cz

Aktuální zákony: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Další informace

  • Vyvěšeno: středa, 18.03.2020