sobota, 14.03.2020

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření

Všechny zákony naleznete: 

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Další informace

  • Vyvěšeno: sobota, 14.03.2020