Objednaný termín svozu velkoobjemového odpadu je na 26.-28.9.2020. Dva kontejnery budou přistaveny u bývalé prodejny potravin.

Bude tam přistaven i valník na kovový odpad.

Svoz nebezpečného odpadu bude proveden v sobotu 26.9.2020 od 9:00 do 11:00, na stejném místě jako velkoobjemový. 

Vice viz. příloha .... 

K možnostem ochrany proti onemocnění COVID-19 v souvislosti s konáním zasedání zastupitelstev vydá Ministerstvo vnitra dnešního dne doporučení, které bude přístupné na internetové stránce http://www.mvcr.cz/odk, rubrika „aktuálně“.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které je dostupné na webové stránce

http://www.mdcr.cz

Aktuální zákony: https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/